Account Leadership

Uitbouwen van bestaande relaties

Investeer in optimale, persoonlijke relaties en bouw aan duurzaam commercieel succes

Een succesvolle accountmanager haalt niet alleen op een effectieve manier opdrachten bij nieuwe klanten binnen. Hij of zij weet door optimaal te investeren in de relatie, ook het maximale potentieel van bestaande klanten te benutten. Tijdens de praktijkgerichte training Account Leadership leer je hoe je investeert in optimale relaties, zowel extern als intern. Je leert hoe je met jouw mindset, vaardigheden en drive bouwt aan goede verhoudingen met alle stakeholders, zodat jouw organisatie duurzaam succesvol kan zijn. Maximaal rendement behalen bij bestaande klanten is daarbij het doel. Door middel van interactieve sessies, workshops en rollenspelen ontdek je dat een andere manier van denken en handelen als vanzelf tot meer succes en betere resultaten leidt.

Deze training helpt accountmanagers om op een persoonlijke en efficiënte manier maximaal rendement te halen uit bestaande klanten

 

Gewenst resultaat

Als accountmanager wil je:

 • Jouw persoonlijke relaties met bestaande klanten versterken en maximaal benutten!
 • Zelf de koers voor jouw klant bepalen!
 • Tools krijgen om jouw relatie met de klant verder te intensiveren!
 • Leren hoe je de positie van je klant (en dus die van jezelf) versterkt!
 • Ontdekken hoe je ervoor zorgt dat jouw team met dezelfde mindset opereert!
 • Het rendement van bestaande klanten vergroten!

 

Onderwerpen

De training Account Leadership is opgebouwd rondom het begrip Mutual Sustainability, ofwel  de gedachte dat een organisatie alleen duurzaam succesvol kan zijn als zij wederzijds goede relaties heeft met al haar stakeholders.

Verdeeld over vier modules komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Speelveld definiëren
  In welk speelveld doe jij je werk? En welke stakeholders kom je er tegen?
 • Persoonlijk dashboard creëren
  Welke interne en externe relaties zijn voor jou van belang om goed te functioneren?
 • Teambuilding
  Hoe stel je een écht goed Accountteam samen, verdeel je taken en bewaak je de voortgang?
 • Relaties verkennen
  Hoe zorg je voor een gelijkwaardige relatie die voor beide partijen winstgevend is én blijft?
 • Relaties ontwikkelen
  Hoe zorg je dat de relatie met je klant zich in de juiste richting blijft ontwikkelen? 
 • Organisatie optimaliseren
  Hoe stem je voor een goede balans jouw organisatie af op de organisatie en wensen van je klant?
 • Contacten uitbreiden
  Hoe maak je daarbij optimaal gebruik van de bestaande relaties?
 • Effectief netwerken
  Hoe creëer je slimme samenwerkingsverbanden?
 • Posities versterken
  Hoe versterk je de positie van de klant en daarmee die van jezelf?
 • Sterkte- en zwakteanalyses
  Welke stappen moeten er intern en extern gezet worden om relaties te verbeteren? 
 • Gespreksvoering
  Hoe voer je een gesprek op het juiste niveau, passend bij de visie en missie van de klant? 
 • Controleren
  Hoe zorg je dat de inspanningen bij de klant voorspelbaar en planmatig worden?
 • Presenteren
  Hoe presenteer je plannen – intern en extern – op een inspirerende wijze?

 

Tijdsduur

Deze training bestaat in totaal uit 8 trainingsdagen; opgedeeld in vier modules van twee aaneengesloten trainingsdagen.

Deelnemers

In deze training is ruimte voor minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Certificaat

Bij het succesvol afronden van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

 

 • 8 dagen (4×2 dagen).
 • Incompany.
 • Maximaal 8, minimaal 4 deelnemers.
 • HBO niveau en hoger. Inschrijving staat open voor deelnemers die:
  • beschikken over een aantoonbaar trackrecord in accountmanagement.
  • en/of (een deel van) het commerciele trainingstraject bij Kenneth Smit reeds met succes hebben doorlopen.
 • Na het succesvol doorlopen van de training krijgt de trainee een certificaat uitgereikt.

Incompany training aanvragen?

Het niveau en de vaardigheden van medewerkers of  afdelingen matchen niet altijd met de visie van jouw bedrijf. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf de talenten van haar medewerkers of afdelingen op een andere manier wil gaan benutten of specifieker wil inzetten.
Informatie aanvragen
Merel Roelofsen

Samen met Jack Jobing van Kenneth Smit ga ik op bezoek bij het management van de verschillende deelbedrijven van Strukton Civiel.

Binnen Strukton Civiel is ervoor gekozen de commerciële organisatie sterker neer te zetten. Dit vraagt natuurlijk ook iets van onze medewerkers.

De training door Kenneth Smit levert ons, mijn inziens, meer bewustwording op bij de medewerkers die te maken hebben met commerciële daadkracht. Door de training worden klantgesprekken beter voorbereid.

Merel Roelofsen / Opleidingscoördinator bij Strukton Civiel

Een waardevolle vergroting van vaardigheden en kennis

Met onze producten zorgen we ervoor dat bij onze klanten de processen efficiënter werken of überhaupt mogelijk worden. In feite bieden we dus geen producten maar oplossingen aan.

In de Kenneth Smit training hebben onze verkopers (m/v) onder meer geleerd om de behoefte van de klant te inventariseren en deze vervolgens te overtuigen van de individuele voordelen die de USHIO oplossingen hen bieden.

Een grote rol hierin speelt Charles Wolf, een trainer met niet alleen veel ervaring maar ook een groot hart. Onze medewerkers ervaren de training dan ook niet als een verplichting maar als een waardevolle vergroting van hun vaardigheden en kennis.

Nils Büker / Senior Director bij USHIO

Wij hebben ons doel bereikt; individuele leerpaden zijn helder geworden, de basis voor verdere team-ontwikkeling is gelegd.

Daarnaast zijn we vaardig geworden in het toepassen van de verschillende door trainers Erik van den Akker en Frank van der Tas gedeelde inzichten.

Frank van Dooremolen / Partner bij McCoy & Partners