‘’Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie.’’

Henri van het Erve, Trainer bij Kenneth Smit

Ik houd van een werk- en leeromgeving waarin groei en ontwikkeling hoog op de agenda staan. Als inspirator help ik om vorm en inhoud te geven aan nieuwe ontwikkelingen, gericht op het resultaat, gebaseerd op een degelijke analyse en met een heldere focus. Als gesprekspartner help ik met de vertaling van plannen naar wat te doen en zal dit graag voor u verwoorden zodat anderen het echt begrijpen en graag meedoen. Mijn stijl van leidinggeven is samenbrengend en mensgericht. Open en transparant zoeken naar een oplossing en onderbouwing. Teambuilding en inspraak is vanzelfsprekend. Netwerken is mijn tweede natuur.

Mijn competenties

Durf
Kansen zien, benoemen en deze inzetten als toegevoegde waarde voor de klant.

Organiseren
Effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen.

Presteren
Voortdurend verbeteringen nastreven in eigen en andermans werk.

Analytisch
Aandacht voor nieuwe informatie en deze effectief toepassen.

Beïnvloeden
De essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt.

Leiderschap
Randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren, zodat resultaten bereikt worden.

Faciliteren
Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen.

Veerkracht
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel, kalm en in het belang van de zaak reageren.

Vertrouwen
Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden.

Mijn specialiteiten

Mensen op een doelgerichte wijze te laten leren, ervaren en groeien in hun professie. Betere resultaten boeken met oog voor de mens, de maatschappij en met duurzaam rendement. Het beste naar boven brengen en het potentieel ontwikkelen.
Als sparringpartner gerichte en direct toepasbare adviezen geven. Met een praktijkgericht plan van aanpak en met de lerende mens centraal. Als gedreven professional waarmaken en doen wat je zegt.
Wat is de stip op de horizon, wat moet er gebeuren en welke middelen zijn daarvoor het meest geschikt. Uw potentieel in beeld brengen op basis van een zorgvuldige analyse.

Mijn werkervaringen

2014 – heden
Professional trainer/coach

2008 – 2013
Managing director opleidingsinstituut metaalsector

2004- 2007
Managing director parkbeheer en facilitaire diensten

2000 – 2004
Manager ontwikkeling vak- en kaderopleidingen incl. examinering

1997 – 1999
Managing director aannemingsbedrijf groenvoorzieningen

1993 – 1996
Manager transferpunt Hogeschool

1989 – 1992
Projectmanager Milieuzaken

1984 – 1988
Projectleider Milieutechniek

Wilt u contact opnemen:

06-51549446
[email protected]
www.kennethsmit.com

 Bekijk mijn Linkedin profiel.