Inspirerend leiderschap voor Directie en Hoger Management 5×2-daags

Een praktijkgerichte weg naar inspirerend leiderschap

Wie als eigenaar, directeur of manager een inspirerend leider wil worden, doet een goede investering door zich te ontwikkelen op het vlak van persoonlijke bewustwording, reflectie, kennisuitwisseling en vaardigheidsontwikkeling. Tijdens dit praktijkgerichte trainingsprogramma dagen we je uit om samen met andere deelnemers aan de slag te gaan. Toonaangevende gastsprekers delen hun ideeën. En in interactieve sessies, workshops en rollenspelen ontdek je zelf dat een andere manier van sturen, leiden, coachen, begeleiden en motiveren van jouw organisatie tot betere resultaten leidt. Wij houden je een spiegel voor en je oefent intensief. Het resultaat van deze werkwijze is dat iedere deelnemer zelf een sterk fundament bouwt om direct in de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Deze training heeft het meest volledige en uitdagende programma voor managers en leiders die zichzelf willen ontwikkelen tot een inspirerende leider voor hun organisatie.

 

Gewenst resultaat

Jij wilt:

 • Jouw potentiële kwaliteiten ontdekken, in kaart brengen en ontwikkelen!
 • Een collectieve ambitie creëren die door alle medewerkers wordt gedragen en hiermee zorgen voor meer betrokkenheid, enthousiasme en betere resultaten!
 • Een dynamisch en doelgericht businessplan schrijven voor jouw organisatie!
 • Inzicht krijgen in talenten en uitdagingen die nodig zijn als leider!
 • Je organisatie bewustmaken van de richting waarop jullie als team op willen en de doelen die jullie willen bereiken!
 • Een optimaal klimaat scheppen waarin kennis, ervaring en motivatie van jouw mensen tot hun recht komen!
 • Coachingvaardigheden en -technieken verkrijgen waardoor je medewerkers in een positieve flow komen en verder groeien!
 • Onderhandelingstechnieken aanleren voor betere resultaten en samenwerking!
 • Je bewust worden van je eigen natuurlijke gedrag en leren schakelen tussen meerdere communicatieniveaus!
 • Nieuwe inzichten verwerven om verbeterprocessen in jouw organisatie door te voeren!
 • Andere deelnemers inspireren, kennis delen en samen ervaringen uitwisselen!

Dit tiendaagse, interactieve en inspirerende trainingsprogramma gaat jou helpen om jouw potentieel als leider maximaal te benutten.

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

Dag 1 en 2

 • Visie en missie naar de collectieve ambitie van jouw organisatie
  Deze eerste trainingssessie draait om professionele communicatie die raakt en inspireert. Stap voor stap vertaal je jouw visie en missie naar de collectieve ambitie van je organisatie. Maximale betrokkenheid van medewerkers, managers, leveranciers én klanten staat centraal.
 • Strategieontwikkeling en managementproces
  Wat zijn de strategische doelen van jouw organisatie? Hoe houd je grip op je strategische doelen? Hoe voorkom je dat jouw businessplan verzandt in dagelijkse routine? En hoe zorg je er in een dynamisch managementproces voor dat jouw visie wordt omgezet in doelgerichte actie? We bekijken en benoemen de uitgangspunten van een goed businessplan. De basis voor jouw eigen plan waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt.
 • Outlookgesprekken
  Hoe kun je outlookgesprekken met medewerkers en managers als vertrekpunt nemen om vanuit een gezamenlijk draagvlak verbeteringen van resultaten en processen te bewerkstelligen?

Dag 3 en 4

 • Managementstijlen, persoonlijke effectiviteit en leiderschap
  Wat is het effect van leiderschap en managementstijl op jouw mensen? Welke stijlen van leidinggeven zijn er en wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en de impact hiervan op anderen, in jouw drijfveren en waarden, jouw sterke punten en valkuilen. Ook ga je beter begrijpen wat mensen om je heen drijft, motiveert of juist belemmert. Zo bereik je een hogere persoonlijke effectiviteit in de interactie en samenwerking met anderen. Je ontvangt een persoonlijk profiel met gedetailleerde informatie over jouw stijl.

Dag 5 en 6

 • Serving Leadership
  Met een inspirerende visie en een motiverend mission statement als handbagage, gaan we op zoek naar ‘het nieuwe leiderschap’. Dankzij hun steeds grotere zelflerende vermogen zijn moderne managers en directieleden in staat hun competenties zelf aan te scherpen en hun verantwoordelijkheden steeds zelfstandiger in te vullen. Dat vraagt om een ander soort leiderschap met een steeds meer dienend karakter. ‘Serving Leadership’ is de sleutel naar ‘empowerment’ van jouw medewerkers. Je ervaart hoe je een klimaat creëert waarin de kennis, ervaring en motivatie van je managers optimaal tot hun recht komen.
 • Motivatie en motivatiegesprekken
  Wat beweegt mensen in het arbeidsproces? Waar lopen ze warm voor? Wat is hun drijfveer? Voor een inspirerende leider is het van belang te weten waar medewerkers hun motivatie vandaan halen. We maken je wegwijs in verschillende types mensen en laten je zien hoe je hen kunt motiveren door beter in te spelen op hun drijfveren.

Dag 7 en 8

 • Competentiemanagement en coachen op competenties
  Competentiemanagement slaat een brug tussen de strategie en de competenties die nodig zijn om het doel te bereiken. Je maakt kennis met de fijne kneepjes van het vak. Welke competenties zijn vereist, op welke niveaus binnen jouw managementteam? Aan de hand van het Kenneth Smit leiderschapsmodel bepaal je jouw eigen stijl van leidinggeven: de 0-meting. Vervolgens gaan we aan de slag met coachend leiderschap. Je leert coachen op basis van MoRe coaching®. Met als uitgangspunten de individuele competenties en motivatie van jouw managers, bepalen we met dit model de beste aanpak voor het beste resultaat. Er is zowel aandacht voor verbale als non-verbale signalen.

Dag 9 en 10

 • Excellent onderhandelen
  Succesvolle onderhandelingen komen tot stand op basis van kennis en ervaring, een goede strategie en vooral een uitstekende communicatie. Wanneer moet je concessies doen? Wanneer juist niet? Hoe bouw je een machtspositie op tijdens een onderhandeling? Aan de hand van de zeven wetten van onderhandeling ga je aan de slag.
 • Wisselen van interventieniveau
  Lef, zelfvertrouwen en een goede strategie zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen scoren aan de onderhandelingstafel. Je leert van niveau wisselen tijdens een gesprek (4-lagen gesprek). Ook leer je tegennatuurlijke processen in je eigen gedrag onderkennen, deze beheersen en ze op het juiste moment toepassen in zogenaamde ‘zware gesprekken’. Je leert gebruikmaken van je eigen intuïtie en emoties, gebaseerd op een juiste psychologische analyse van de gesprekspartner(s).

 

Tijdsduur

Deze training duurt 5 keer 2 aaneengesloten dagen, aangevuld met avondsessies. De deelnemers hebben inspraak over interval en planning.

Deelnemers

Minimaal 4, maximaal 8 deelnemers. Hierdoor is een intensieve en individuele aanpak mogelijk en komt de juiste intervisie op gang.

Certificaat

Bij het succesvol afronden van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

 • 10 dagen (5×2 aaneengesloten dagen, aangevuld met avondsessies).
  De deelnemers hebben een grote inbreng over interval en planning van deze enerverende reis.
 • Incompany / Open training.
 • Maximaal 8, minimaal 5 deelnemers.
 • HBO niveau en hoger. Het praktijkgerichte programma maakt deze training ook uiterst waardevol voor managers die managementopleidingen bij andere organisaties hebben gevolgd.
 • Na het succesvol doorlopen van de open trainingsvariant krijgt de trainee een certificaat uitgereikt.

€ 1.058,00 p.p.p.d. (excl. BTW)

Trainingsdata overzicht

Boeken is alleen mogelijk voor bedrijven. Bent u particulier? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer +31 40 251 1337.

Incompany training aanvragen?

Het niveau en de vaardigheden van medewerkers of  afdelingen matchen niet altijd met de visie van jouw bedrijf. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf de talenten van haar medewerkers of afdelingen op een andere manier wil gaan benutten of specifieker wil inzetten.
Informatie aanvragen
Merel Roelofsen

Samen met Jack Jobing van Kenneth Smit ga ik op bezoek bij het management van de verschillende deelbedrijven van Strukton Civiel.

Binnen Strukton Civiel is ervoor gekozen de commerciële organisatie sterker neer te zetten. Dit vraagt natuurlijk ook iets van onze medewerkers.

De training door Kenneth Smit levert ons, mijn inziens, meer bewustwording op bij de medewerkers die te maken hebben met commerciële daadkracht. Door de training worden klantgesprekken beter voorbereid.

Merel Roelofsen / Opleidingscoördinator bij Strukton Civiel

Een waardevolle vergroting van vaardigheden en kennis

Met onze producten zorgen we ervoor dat bij onze klanten de processen efficiënter werken of überhaupt mogelijk worden. In feite bieden we dus geen producten maar oplossingen aan.

In de Kenneth Smit training hebben onze verkopers (m/v) onder meer geleerd om de behoefte van de klant te inventariseren en deze vervolgens te overtuigen van de individuele voordelen die de USHIO oplossingen hen bieden.

Een grote rol hierin speelt Charles Wolf, een trainer met niet alleen veel ervaring maar ook een groot hart. Onze medewerkers ervaren de training dan ook niet als een verplichting maar als een waardevolle vergroting van hun vaardigheden en kennis.

Nils Büker / Senior Director bij USHIO

Wij hebben ons doel bereikt; individuele leerpaden zijn helder geworden, de basis voor verdere team-ontwikkeling is gelegd.

Daarnaast zijn we vaardig geworden in het toepassen van de verschillende door trainers Erik van den Akker en Frank van der Tas gedeelde inzichten.

Frank van Dooremolen / Partner bij McCoy & Partners